Expertmeeting lijkschouw en gerechtelijke sectie

Begin juli vond een brede expertmeeting plaats over lijkschouw en gerechtelijke sectie onder leiding van het NRGD. Aanleiding is het in februari van dit jaar gepresenteerde rapport 'De dood als startpunt; een onderzoek naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie'.

In het rapport van de Taskforce Lijkschouw en gerechtelijke sectie zijn een aantal aanbevelingen opgenomen ter versterking van het proces van lijkschouw en gerechtelijke sectie. De expertmeeting richtte zich op de aanbevelingen die toezien op het verruimen van bevoegdheden van de gemeentelijk lijkschouwer en de officier van justitie (OvJ), als ook de aanbeveling tot het standaard ‘uitwendig’ schouwen bij ‘onverklaarde‘ overlijdens onder 45 jaar.

De forensische geneeskunde en meer specifiek de lijkschouw heeft diverse aspecten. Naast de medische en strafrechtelijke insteek spelen ook principiële, juridische en ethische vraagstukken een rol bij een vermoed misdrijf.

De meeting heeft een aantal inhoudelijke argumenten opgeleverd. Het is nu aan de minister van Justitie en Veiligheid om in afstemming met zijn collega’s van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kabinetsreactie te formuleren aan de Tweede Kamer.