Inschrijven voor de opleiding tot forensisch arts

De inschrijvingsdatum voor de nieuwe tweejarige opleiding forensische geneeskunde is verlengd naar 1 januari 2020. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. De opleiding start in maart 2020 en is deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht.

Taken

De taken van een forensisch arts lopen uiteen van het verrichten van lijkschouwingen, het opstellen van letselverklaringen en het doen van zedenonderzoeken.

Ook is hij/zij onder meer verantwoordelijk voor de zorg voor mensen op het politiebureau, het afnemen van lichaamseigen materiaal bij slachtoffers of verdachten en het opstellen van expertiserapporten over het letsel of de doodsoorzaak.

Voorwaarden

Om de opleiding te mogen volgen, dienen geĂ¯nteresseerden te beschikken over een erkend diploma voor basisarts (uiterlijk acht weken voor de start van de opleiding). Daarnaast is een geldige BIG-registratie verplicht.
Forensisch medische expertise speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en aanpakken van misdrijven. Het Rijk stimuleert deze kennisontwikkeling dan ook met een bijdrage van € 6 miljoen voor de opleiding.

Het NRGD heeft met het bestuur van de beroepsorganisatie van forensisch geneeskundigen (FMG) overlegd over de nieuwe tweejarige forensische opleiding. Daarbij sprak het FMG de wens uit dat deelnemers na afronding van de opleiding tot forensisch arts opgenomen worden in het NRGD. Momenteel werkt het NRGD samen met het FMG aan de toetsingscriteria waaraan een aanvrager moet voldoen.

Zie ook: