Jaarplan 2017 (samenvatting)

Het NRGD zet in 2017 extra in op drie thema’s: cybercrime (Digitaal Forensisch Onderzoek), waarborgen kwaliteit ad hoc deskundigen en gedragskundig forensisch onderzoek.

Daarnaast werkt het NRGD komend jaar verder aan de registratie van nieuwe deskundigen en (verdere) normering van deskundigheidsgebieden.