NRGD kwaliteitssymposium 2017 over digitaal forensisch onderzoek

Op donderdag 26 oktober jl. vond voor de derde keer het NRGD Forensisch Kwaliteitssymposium plaats dat in het teken stond van Cybercrime. Een onderwerp dat voor iedereen in de strafrechtketen grote gevolgen heeft.

Aan de orde kwamen vragen als: wat betekent de digitalisering van criminaliteit voor de benodigde kennis en competenties binnen de strafrechtketen? Niet alleen voor de deskundigen maar ook voor juristen in de rechtspraak. Hoe kan de politiek hier mee om gaan? Een breed gezelschap vanuit Politie, ZM, OM, NFI, SSR, Fox-it en departement ging onder leiding van het NRGD in discussie over deze vragen.

Digitale bewijswereld

Als inleider kreeg de heer Martijn Egberts het woord, hij is Landelijk cybercrime-officier van justitie en gaf een inkijk in de digitale opsporings- en bewijswereld van nu en de razendsnelle ontwikkelingen op dit vlak. De algemene boodschap: data ligt voor het opscheppen, maar wat zegt al die data nou eigenlijk?

Met pakkende voorbeelden als “bewijswaarde” van data van zendmasten en stappentellers, werd één van de problemen snel duidelijk: hoe beoordelen we deze data? Wat betekent digitaal rechercheren voor de klassieke recherchemethoden? Moet en kan de opsporing alle kennis zelf in huis hebben of is publiek-private samenwerking noodzakelijk? Maar ook welke kennis hebben politierechercheurs, officieren van justitie en rechters hiervoor nodig? Is onze wetgeving toegesneden voor het omgaan met de voorziene veranderingen? Hoe bewaken we de kwaliteit van het data-verzamelen, opwaarderen en interpreteren?

Een mooie discussie volgde, geleid door dagvoorzitters Remco van Tooren, Vicevoorzitter SSR/ Collegelid College Gerechtelijk Deskundigen NRGD en Hans Henseler, lector Digital Forensics & E-Discovery en Collegelid College Gerechtelijk Deskundigen NRGD. De middag werd geopend en afgesloten door de heer Eric Bakker, voorzitter van het College Gerechtelijke deskundigen van het NRGD en raadsheer van het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden.

Meer kennis nodig

Een gezamenlijke en integrale analyse en aanpak van de technisch-deskundige, juridische, organisatorische en kwaliteitsborgingsaspecten is nodig. Een concreet resultaat is alvast dat er naast bestaande opleidingen gewerkt zal worden aan een set van technische cybercrimebegrippen met een korte, toegankelijke uitleg. De aanzet die deze middag is gedaan, krijgt zeer zeker een vervolg.