NRGD presenteert driemaal op het EAFS

Het NRGD neemt deel aan de conferentie van het European Association of Forensic Science (EAFS) begin juni in Stockholm en heeft drie abstracts ingediend over actuele forensische kwaliteitsaspecten. Alle drie de abstracts zijn geaccepteerd voor een presentatie.

EAFS is de grootste Europese forensische conferentie. Zie voor meer informatie: https://www.eafs2022.eu/

Terug en vooruit kijken

In de eerste presentatie 'The 10 year Odyssey of the NRGD' kijken we terug naar hoe het NRGD zich de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld maar ook vooruit naar de plannen en ambities voor de nabije toekomst.

DNA Activity Level

De tweede presentatie geeft inzicht in de spreekwoordelijke achtbaan die het normerings- en toetsingsproces van DNA Activity Level was, wat heeft geleidt tot de eerste internationaal erkende NRGD deskundigen op dit gebied.

Project Ad Hoc Deskundigheid

In de derde presentatie delen we de eerste ervaringen met het Project Ad Hoc Deskundigheid dat zorgt voor een verbeterslag van rapportages van deskundigen die niet forensisch werkzaam zijn en zelden of nooit hebben gerapporteerd voor de rechtspraak.