Presentatie adviesrapport ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’

Op 9 oktober 2017 heeft demissionair minister Blok het adviesrapport ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport doet de commissie, onder voorzitterschap van Dhr. O. Hoes, aanbevelingen over de forensische geneeskunde.

De commissie adviseert over de wenselijkheid van aanbesteden van forensische geneeskunde (arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek). In 2015 werd een aanbestedingstraject beëindigd omdat er onvoldoende partijen waren die aan de kwaliteitseisen van de Nationale Politie konden voldoen. Dit aanbestedingstraject zorgde toen voor veel onrust en onzekerheid onder de beroepsgenoten.

Het NRGD ziet de noodzaak voor een kwaliteitsverbetering van de forensische geneeskunde. Investering in kennis en opleiding van forensisch geneeskundigen is nodig met daarbij onafhankelijke controle op de beroepsuitoefening van forensisch artsen.

Adviesrapport ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’