Project Ad Hoc Deskundigheid van start

In samenspraak met de rechterlijke macht is het NRGD gestart met het Project Ad Hoc Deskundigheid. Aanleiding is een verzoek van de minister om te verkennen hoe de kwaliteit van rapportages van ad-hoc deskundigen in het strafrecht beter te borgen.

Specifieke specialisatie

De Ad Hoc deskundige heeft een zeer specifieke en weinig voorkomende specialisatie en treedt slechts één of enkele keren op in strafzaken. Zijn of haar deskundigheidsgebied is daardoor niet opgenomen in het NRGD en valt als zodanig ook buiten diens kwaliteitsborging.

Juiste deskundigen

De projectleden (NRGD, Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de Politie, de academische wereld, en forensische instituten) onderzoeken op welke manier opdrachtgevers (Rechterlijke macht en Openbaar Ministerie) begeleid kunnen worden bij het vinden van de juiste deskundige en het opstellen van een goede vraagstelling. Ook ontwikkelen zij tools waarmee de deskundige zich op de hoogte kan stellen over zijn rol in het strafproces en wat er in zijn rapportage opgenomen dient te worden. De uitrol van de eerste tools is naar verwachting begin 2019.