Uitspraak beroepszaak afwijzing aanvraag registratie

Wanneer een aanvraag tot (her)registratie wordt afgewezen, kan een rapporteur daar bezwaar tegen maken en wanneer hij in bezwaar geen gelijk krijgt, staat de weg van beroep open.

Op 22 juli jl. heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de vijfde en vooralsnog laatste beroepszaak van een rapporteur tegen het NRGD. De rapporteur ging in beroep tegen de beslissing van het College om hem niet te registreren als gerechtelijk deskundige voor het deskundigheidsgebied FPPO.

De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Het College stelt vast dat de rechtbank Amsterdam in navolging van de rechtbank Den Haag en de rechtbank Assen de volgende punten heeft bevestigd:

  • De kwaliteitseisen, zoals het College die heeft vastgelegd in het Beoordelingskader FPPO, zijn niet rechtens onjuist of onredelijk.
  • Het College mag verlangen dat uit de aangeleverde rapportages zelf blijkt dat deze aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.
  • Omstandigheden zoals een lange carrière, reputatieschade of inkomensverlies vormen geen reden om tot registratie over te gaan.