Wereldwijde normen van plaats delict tot rechtszitting

Van 7 tot en met 10 november vond in Tokyo een internationale ISO-bijeenkomst plaats over een set aanvullende normen voor forensisch technisch onderzoek van plaats delict tot in de rechtszaal. Het NRGD was een van de deelnemende organisaties.

Bestaande ISO normen (bijvoorbeeld ISO 17020 en 17025) zijn niet geschreven voor specifieke forensische processen. Enige tijd geleden is ISO daarom gestart met het opstellen van een set aanvullende normen. Tijdens de bijeenkomt werd de voortgang van de verschillende deelnormen besproken en de volgende deelnorm inhoudelijk afgerond: ISO 21043-1 Forensic Analysis -- Part 1: ‘Recognition, recording, recovering, transport and storage of material’.

Kwaliteitsborging

Nederland erkent het belang van normen voor een goede kwaliteitsborging van het Nederlands forensisch technisch onderzoek, maar ook als het gaat om grensoverschrijdende criminaliteit.

Met hulp van de Nationale Politie heeft Nederland aan dit deel van de serie normen een aanzienlijke bijdrage geleverd. De Norm zal over een aantal maanden worden gepubliceerd. De Australische en Deense politie hebben al aangegeven hun werkzaamheden aan de hand van deze norm te gaan inrichten.

Via de nationale standaardisatie-organisatie (in Nederland NEN) kan ieder land meedenken bij de ontwikkeling van normen. Wie meedoet bepaalt wat er in een norm komt te staan. Er doen inmiddels 23 landen actief mee waaronder de VS, Engeland, Duitsland, China, Rusland, Australië en Nederland.

Over ISO

ISO stelt wereldwijde normen op. ISO is een onafhankelijke, non-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. De aldus opgestelde normen vormen een kader voor onder andere kwaliteitsbeleid en standaardisatie van organisaties en processen.