Beoordelingskader FPPO

In het Beoordelingskader FPPO vindt u de omlijning van het deskundigheidsgebied, de kwaliteitseisen waar u aan moet voldoen en de toetsingsprocedure. Zijn er in de tussentijd, bijvoorbeeld het afgelopen jaar, kwaliteitseisen bijgekomen of gewijzigd, dan vindt u die in het addendum. Deze eisen zullen later worden verankerd in een nieuwe versie van het Beoordelingskader.