Privacy beleidskader NRGD

Het NRGD verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze en conform de geldende wet- en regelgeving. In dit privacy beleidskader wordt uitgelegd hoe het NRGD omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.