Begrippenlijst Forensisch Financieel Onderzoek

Toelichting bij begrippen in het beoordelingkader.