Aanvraagprocedure herregistratie

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Om in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) ingeschreven te blijven staan, moet u tijdig een aanvraag tot herregistratie doen.

De benodigde documenten kunt u downloaden per deskundigheidsgebied via de verwijzingen aan de rechterzijde van deze pagina.

Coulanceregeling Covid-19
Wanneer u binnenkort op moet voor herregistratie en vanwege Covid-19 niet kunt voldoen aan de basiseisen, zoals de vereiste uren intervisie of deskundigheidsbevordering of aantallen rapporten, dan gaan we daar coulant mee om.

Meer informatie