Nieuwsbrief NRGD

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Met de Nieuwsbrief NRGD informeert het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) u over de voortgang van de werkzaamheden. Zo kunt u in de Nieuwsbrief NRGD lezen welke nieuwe deskundigheidsgebieden in het register zijn opengesteld.

Ook wordt u langs deze weg direct geïnformeerd over het beleid van het College gerechtelijk deskundigen, en eventuele voor u relevante wijzigingen hierin. Per deskundigheidsgebied worden de belangrijkste ontwikkelingen met u gedeeld.

Oktober | Nieuwsbrief NRGD Editie 83

In deze editie:

  • Aandacht voor Justitie en veiligheid in Regeerakkoord
  • Toetsing eerste aanvragen Rechtspsychologie gestart
  • Rapporteren in opdracht van de verdediging
  • Erkenning forensische opleidingen
  • Presentatie adviesrapport aanbesteding forensische geneeskunde
  • Uitspraak over verwijzing naar bronnen in FPPO-rapporten
  • Publicaties

Lees de volledige nieuwsbrief

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de Nieuwsbrief NRGD? Ziet u graag bepaalde onderwerpen in de Nieuwsbrief terug? Stuur een e-mail naar: deskundigenregister@nrgd.nl.