Nieuwsbrief NRGD

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Met de Nieuwsbrief NRGD informeert het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) u over de voortgang van de werkzaamheden. Zo kunt u in de Nieuwsbrief NRGD lezen welke nieuwe deskundigheidsgebieden in het register zijn opengesteld.

Ook wordt u langs deze weg direct geïnformeerd over het beleid van het College gerechtelijk deskundigen, en eventuele voor u relevante wijzigingen hierin. Per deskundigheidsgebied worden de belangrijkste ontwikkelingen met u gedeeld.

Februari | Nieuwsbrief NRGD Editie 85

In deze editie:

  • Professionele ontmoeting Digitaal Forensisch Onderzoek
  • DNA Activity Expert Meeting
  • Jan de Keijser benoemd als lid College
  • Lectorale rede 'De (r)evolutie van digitaal bewijs'
  • Beleidskader 'Voorwaardelijke registratie'
  • Presentatie rapport "De dood als startpunt"
  • EAFS 2018: The forensic Odyssey
  • Herhaling: register open voor aanvragen Digitaal Forensisch Onderzoek
  • Herhaling: register open voor aanvragen Rechtspsychologie
  • Overzicht collegebesluiten

Lees de volledige nieuwsbrief

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de Nieuwsbrief NRGD? Ziet u graag bepaalde onderwerpen in de Nieuwsbrief terug? Stuur een e-mail naar: deskundigenregister@nrgd.nl.