Nieuwsbrief NRGD

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Met de Nieuwsbrief NRGD informeert het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) u over de voortgang van de werkzaamheden. Zo kunt u in de Nieuwsbrief NRGD lezen welke nieuwe deskundigheidsgebieden in het register zijn opengesteld.

Ook wordt u langs deze weg direct geïnformeerd over het beleid van het College gerechtelijk deskundigen, en eventuele voor u relevante wijzigingen hierin. Per deskundigheidsgebied worden de belangrijkste ontwikkelingen met u gedeeld.

Mei | Nieuwsbrief NRGD Editie 88

In deze editie:

  • Communicatie met het NRGD
  • Eerste rechtspsychologen in Register
  • Steekproef uren intervisie
  • Versnelde route na afwijzing
  • Beoordelingskaders gereviseerd
  • NRGD en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Kwaliteitsnormen forensisch technisch onderzoek
  • Publicaties

Lees de volledige nieuwsbrief

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de Nieuwsbrief NRGD? Ziet u graag bepaalde onderwerpen in de Nieuwsbrief terug? Stuur een e-mail naar: deskundigenregister@nrgd.nl.