FPPO

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (FPPO) is opgesplitst in de volgende deelgebieden:

003.1 FPPO Strafrecht volwassenen – psychiatrie
003.2 FPPO Strafrecht volwassenen – psychologie
003.3 FPPO Strafrecht Jeugdigen – psychiatrie
003.4 FPPO Strafrecht Jeugdigen – psychologie/orthopedagogiek

Huidig beoordelingskader

In het Beoordelingskader FPPO vindt u de omlijning van het deskundigheidsgebied, de registratie-eisen waar u aan moet voldoen en de toetsingsprocedure. In het Addendum vindt u aanvullende eisen of verduidelijkingen die ook deel uitmaken van het beoordelingskader.

Klik hieronder door voor de aantallen rapporten en de uren intervisie en deskundigheidsbevordering waar u aan moet voldoen. De eisen zijn opgenomen in het Beoordelingskader FPPO, versie 4.0 en het Addendum bij het beoordelingskader. Voor het gemak hebben we de eisen in een apart overzicht bij elkaar gezet.

Uren intervisie, deskundigheidsbevordering en aantallen rapporten 2017 – 2018

Aanvraagpakket

Komt u er bij het invullen van de formulieren niet goed uit, raadpleeg dan de ‘Toelichting bij het aanvraagpakket’ of kijk op de website bij de veelgestelde vragen (FAQ). Is deze toelichting niet toereikend dan kunt u uiteraard contact opnemen met het NRGD. Het NRGD is per e-mail te bereiken via deskundigenregister@nrgd.nl en telefonisch tijdens kantooruren op +31(0)30 - 256 70 40.

Leden toetsingsadviescommissie

In beginsel wordt een aanvraag getoetst door drie personen, één jurist en twee vakinhoudelijke toetsers.