Verdovende middelen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Huidig beoordelingskader

Aanvraagpakket

Komt u er bij het invullen van de formulieren niet goed uit, raadpleeg dan de ‘Toelichting bij het aanvraagpakket’ of kijk op de website bij de veelgestelde vragen .

(FAQ). Is deze toelichting niet toereikend dan kunt u uiteraard contact opnemen met het NRGD. Het NRGD is per e-mail te bereiken via deskundigenregister@nrgd.nl en telefonisch tijdens kantooruren op +31(0)30 - 256 70 40.

Leden toetsingsadviescommissie

In beginsel wordt een aanvraag getoetst door drie personen, één jurist en twee vakinhoudelijke toetsers.