Register opengesteld voor aanvragen DNA Activiteiten Niveau

Vanaf vandaag is het deeldeskundigheidsgebied DNA Activiteiten Niveau geopend voor aanvragen om registratie.

Overleg met het veld

Na een succesvolle pilot (Engelstalig verslag) waarbij toetsers DNA rapportages toetsten inclusief proposities op activiteitenniveau heeft het NRGD op basis van de ontvangen feedback het beoordelingskader aangepast.
Daarna heeft het College gerechtelijk deskundigen akkoord gegeven voor openstelling van het deelgebied.

Waarom registreren?

Sinds de inwerkingtreding van de wet Deskundige in Strafzaken (2010) zijn opdrachtgevers verplicht om te beargumenteren waarom zij een deskundige die niet in het NRGD is opgenomen, deskundig achten. Eenieder kan in het Register controleren of een deskundige al dan niet gekwalificeerd is. De forensische expertise van geregistreerde deskundigen wordt objectief getoetst door een onafhankelijke toetsingsadviescommissie en is als zodanig wettelijk erkend.

Hoe een aanvraag te doen?

De volgende documenten zijn belangrijk in het kader van uw aanvraag:

  • Standards Human DNA Analysis and Interpretation (het Beoordelingskader DNA)
  • Application Form
  • List of Case Information DNA
  • Checklist Application Package DNA
  • Overview Continued Professional Development DNA
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Correspondentie

Het NRGD zal contact met u opnemen per e-mail. U kunt uw aanvraag insturen via beheer@nrgd.nl.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Hoewel we begrijpen dat u graag wilt weten hoe lang de aanvraagprocedure in beslag neemt, is dit op voorhand moeilijk te zeggen. Dit heeft te maken met het feit dat aanvragen in een nieuw (deel)deskundigheidsgebied in clusters getoetst worden ten behoeve van de uniformiteit van de toetsingen.

Het NRGD streeft ernaar de aanvraagprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen hebben over de procedure, neemt u dan gerust contact op met ons via beheer@nrgd.nl.