Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is dé forensische kwaliteitsorganisatie en waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.