Forensische Masterclasses Davos

Het NRGD was van 9 tot en met 12 maart aanwezig bij de ‘Forensische Masterclasses Davos’, het congres voor Pro Justitia rapporteurs. Thema dit jaar was: Communiceren: tussen weten & begrijpen.

Aan bod kwamen onder meer: het communiceren over recidive-risico, communicatie tussen rapporteur en jeugd, contact tussen onderzoeker en onderzochte, communicatie tussen alle spelers in het veld en emotionalisering van het strafrecht. De openingssessie stond in het teken van communicatie tussen forensische wetenschappers en rechters, en werd verzorgd door prof. mr. Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad (strafkamer), lid-jurist bij het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg. Weten gedragsdeskundigen hoe rechters denken en vice versa?

Risicotaxatie

De tweede en derde dag bestonden deels uit plenaire sessies. De eerste sessie werd verzorgd door Viviënne de Vogel en stond in het teken van het slimmer communiceren over risico’s van recidive. Risicotaxtie is niet meer weg te denken uit het werkveld, maar begrijpt iedereen de uitkomsten van de taxaties wel voldoende? Wat wordt er eigenlijk verstaan onder laag, matig of hoog risico? Is dit voor de rechter ook duidelijk?

Rapporteur en jeugd

Vervolgens ging Mick Haveman in zijn presentatie in op communicatie tussen rapporteur en jeugd. Wie is de jeugdige die tegenover de Pro justitia rapporteur zit? Is voor iedereen wel voldoende duidelijk hoe groot de kloof tussen de jeugdige en de rapporteur is?

Ouder-kind relatie

Rob Geraerts en Ad Gerritsen belichtten in hun bijdrage het concept mentaliseren en de ontwikkeling ervan binnen een veilige gehechtheidsrelatie in een gezonde ouder-kind relatie. Het tweede onderwerp was trauma, de rol hiervan in contact en de vraag of het forensisch relevant is of niet.

Feit en beeldvorming

Harry Beintema zoomde in op de steeds groter wordende uitdagingen die het streven naar steeds meer veiligheid in onze samenleving voor de professionals werkzaam binnen zorg en veiligheid met zich meebrengt. Wat is feit, wat is beeldvorming? De theorievorming in de sociologie en psychologie zijn besproken, in combinatie met persoonlijke ervaringen.

Emotionalisering strafrecht

Vervolgens besprak Henri Beunders de emotionalisering van het strafrecht. De samenleving is in de afgelopen tientallen jaren veranderd van dadergericht naar slachtoffergericht. Waarom is dit zo gegroeid en wat zijn de gevolgen?

Workshops

In de workshops werd dieper ingegaan op de stof die in de plenaire sessies werd aangereikt en besproken:

  • Onder leiding van Viviënne de Vogel werd verder gesproken over het communiceren over risico’s van recidive.
  • Merijne Groeneweg en Mick Haveman namen de deelnemers in het eerste gedeelte van de workshop ‘Communicatie tussen rapporteur en jeugd’ mee in een reis langs sleutelfiguren uit de wetsgeschiedenis en een kijk op welke manier de onvoltooide ontwikkeling van de jeugdige verdachte een plek heeft verworven in het Nederlandse strafrecht. In het tweede gedeelte werd aan de hand van diverse voorbeelden de verworven kennis in de praktijk gebracht.
  • Rob Geraerts en Ad Gerritsen gingen tijdens de workshop ‘Contact tussen onderzoeker en onderzochte’ dieper in op het mentaliseren in de behandelingpraktijk, de Mentalization-Based Therapy (MBT) en op de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Het congres werd afgesloten met een pakkende en creatieve samenvatting van de dagen door Lotte Vermeulen.

Meer informatie over programma en onderwerpen