Besluit register deskundige in strafzaken Geldend van 15-04-2017 t/m heden

Besluit van 18 juli 2009, houdende instelling van het Nederlands register gerechtelijk deskundigen en
kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken (Besluit register deskundige in strafzaken).