Toegankelijkheid

NRGD streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen.

Toegankelijkheidsverklaring NRGD

Problemen met toegankelijkheid melden

Ervaart u deze website (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Neem contact op via 030 - 25 67 040.