NRGD jaarverslag 2022

Het NRGD heeft ook dit jaar een bijdrage geleverd om de kwaliteit van deskundigen in de Nederlandse strafrechtspraak te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Er is nog steeds veel werk aan de winkel en dat is in het belang van alle procesdeelnemers.