Richtlijn Forensische Rapportage

In vele strafzaken speelt de inbreng van deskundigen een rol. Deskundigen worden doorgaans ingeschakeld omdat kennis vereist is waarover de rechter, het OM en/of de verdediging zelf onvoldoende beschikken. In dat kader bent u gevraagd een forensisch bruikbaar deskundigenrapport te schrijven op basis van uw specifieke kennis en ervaring, bevindingen en/of onderzoeksresultaten.
 

Dit document wordt aan u verstrekt om u te helpen bij het opstellen van een rapportage die in opzet voldoet aan de eisen van de wet en de verwachtingen van uw opdrachtgever.