Begrippenlijst Forensisch Financieel Onderzoek

Conclusie

Een onderbouwde gevolgtrekking van de deskundige op basis van feiten en omstandigheden, gebaseerd op waarnemingen en de eigen deskundigheid.

Feitelijke bevindingen

Waarnemingen, constateringen of een recapitulatie daarvan die op enig moment objectief vast te stellen zijn en voortkomen uit de werkzaamheden die de deskundige verricht.

Juridische kwalificaties

Het standpunt c.q. oordeel over een rechtsvraag dat voorbehouden is aan de opdrachtgever c.q. de rechter.

Vaktechnisch verantwoordelijk

Een deskundige kan op twee manieren vaktechnisch verantwoordelijk zijn:

  1. De deskundige heeft het rapport ondertekend en is hiermee vaktechnisch verantwoordelijk.
  2. De deskundige heeft het rapport niet ondertekend maar is wel inhoudelijk betrokken geweest, hierbij is schriftelijk vastgelegd dat de deskundige voor de inhoudelijke betrokkenheid vaktechnisch verantwoordelijk is.

Zaaksrapport

Onderzoeksrapporten in allerlei verschijningsvormen.