Werkwijze Third Party Assessment

Deze werkwijze is onderdeel van de erkenningssystematiek van het College gerechtelijk deskundigen van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen voor opleidingen tot forensisch rapporteur. Na erkenning van een opleiding tot forensisch rapporteur wordt wat betreft het praktijkexamen van de opleiding gedurende de erkenningstermijn gewerkt conform onderstaande werkwijze.