Checklist Forensische Pathologie

Controleert u aan de hand van de onderstaande lijst of uw aanvraagpakket NRGD volledig is. U wordt geacht zelf voor een volledig dossier te zorgen. Er treedt vertraging op als u uw aanvraag incompleet of onjuist indient.