Publicatie rapport tweede visitatieronde NFI

Minister Grapperhaus stuurde onlangs het tweede visitatierapport over het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar de Kamer. In het najaar van 2021 zal de derde en laatste visitatieronde plaatsvinden.

Grapperhaus: ‘De onafhankelijke commissie, onder leiding van mr. Sorgdrager, heeft tot taak om driemaal op onafhankelijke wijze de voortgang van het meerjarig verbetertraject van het NFI te toetsen door middel van visitaties. Daarbij word door de commissie beoordeeld of het beoogde verandertraject, waaronder strategie, organisatie en cultuur, doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd door het NFI. In juli 2019 heb ik u het eerste visitatierapport van de commissie aangeboden. Hierbij bied ik uw Kamer het tweede visitatierapport ‘De tweede visitatieronde’ aan.

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde toets op de voortgang, komt de commissie tot de conclusie dat er een redelijke voortgang is op de verbeteracties. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan aan het NFI gericht op het doorpakken op de resterende ongezonde arbeidsverhoudingen en op het beter structureel borgen van de veranderingen. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op het departement in relatie tot de forensische onderzoeksketen. De commissie stelt dat het NFI alleen optimaal kan presteren in de keten als de strafrechtketen als geheel samen integraal en ketenbreed stuurt op de gewenste veranderingen.’

Kamerbrief tweede visitatieronde NFI

Rapport Tweede Visitatieronde