Nieuw deskundigheidsgebied Forensische Accountancy

Het aandeel financieel-economische delicten in de Nederlandse misdaadcijfers wordt steeds groter. Denk aan diverse soorten fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Het NRGD werkt dan ook momenteel aan de normering van Forensische Accountancy als nieuw deskundigheidsgebied.

Steeds vaker, ook in het strafrecht, wordt een beroep gedaan op deskundigen met financieel-economische deskundigheid. Deze specifieke financiƫle expertise kan worden ingebracht door een forensisch accountant. Een forensisch accountant houdt zich veelal, maar niet uitsluitend, bezig met de preventie en opsporing van fraude. Hij kan in rechtszaken een rol spelen bij de bewijsvoering en de bepaling van het eventueel te ontnemen bedrag.

Voor een eerdere poging tot normering van Forensische Accountancy bleek het in 2013 nog te vroeg. Met het oog op de mogelijke uitbreiding van het NRGD naar bestuurs- en civielrecht groeit het draagvlak hiervoor en lijkt de tijd rijper dan ooit.

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen uit het veld en wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het Beoordelingskader. Naar verwachting zal het deskundigheidsgebied in 2021 opengesteld worden voor registratie.