Gary Pugh aangesteld als Forensic Science Regulator Engeland en Wales

De minister van Binnenlandse Zaken (UK) heeft Gary Pugh OBE aangesteld als de nieuwe Forensic Science Regulator. De toezichthouder ziet er op toe dat de forensisch keten in het strafrechtsysteem voldoet aan een hoge standaard van wetenschappelijke kwaliteit.

De heer Pugh vervult de rol voor een periode van drie jaar.

De nieuwe Wet Forensic Science Regulator 2021 is bedoeld om de toezichthouder wettelijke handhavingsbevoegdheden te geven.

Verantwoordelijkheden van de Forensic Science Regulator zijn onder meer:

  • Vaststelling van en toezicht op de naleving van kwaliteitsnormen bij de levering van forensische wetenschappelijke diensten aan de politie en het bredere Criminal Justice System (CJS).
  • Zorgen, waar van toepassing, voor de accreditatie van degenen die forensische wetenschappelijke diensten aan de politie leveren, met inbegrip van interne politiediensten en forensische leveranciers aan het bredere CJS.
  • Het vaststellen en controleren van de naleving van kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op nationale forensische wetenschappelijke inlichtingendatabases.
  • Het verstrekken van advies aan ministers, CJS-organisaties, leveranciers en anderen waar dat passend lijkt, over zaken die verband houden met kwaliteitsnormen in de forensische wetenschap.
  • Het behandelen van klachten met betrekking tot kwaliteitsnormen bij het verlenen van forensische wetenschappelijke diensten.