Het NRGD in 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van het coronavirus en leverde voor ons allen uitdagingen op. Met behulp van digitale vergadermogelijkheden kon het werk worden voortgezet en zijn onze doelen merendeels gehaald.

Het gebrek aan fysiek overleg en het beperkte sociale contact is als een gemis ervaren. Ondanks de nodige improvisatie en omschakeling is het NRGD erin geslaagd om het register verder te vullen met deskundigen. Graag nemen we u mee in wat het NRGD in 2020 heeft bereikt.

Resultaten en ontwikkelingen

 • Normenkader FPPO is aangepast en bijgesteld.
 • Deskundigheidsgebied DNA is herzien en uitgebreid met verwantschapsonderzoek en activiteitenniveau.
 • Deskundigheidsgebied Schotresten is genormeerd.
 • Start van normering van het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) en inventarisatie van het deskundigheidsgebied Forensische Accountancy.
 • Start herziening deskundigheidsgebied Handschrift
 • Project Ad Hoc deskundigheid is afgerond en geïmplementeerd; een oplossing voor de borging van de kwaliteit en vindbaarheid van zowel de deskundigen die werkzaam zijn in kleine (deel)deskundigheidsgebieden als de supergespecialiseerde deskundigen.
 • Convenant gesloten met de Nederlandse Vereniging van Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR).
 • Traject wettelijke uitbreiding naar het bestuurs- en civiel recht van start.
 • Intensivering samenwerking Politie, OM en Advocatuur.
 • Jaarlijkse NRGD-kwaliteitsbijeenkomst: onderwerp Ketensamenwerking.
 • WODC-rapport: ‘Het NRGD draagt in belangrijke mate bij aan het doel van de Wet deskundige in strafzaken om het vertrouwen in de rechtspraak te versterken door het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in de forensische advisering.’

Aanvragen en afwijzingen

Tussen 2010 en 2020 kreeg het NRGD circa 2100 aanvragen voor (her-)registratie als forensisch deskundige. In 2020 deed het NRGD 171 aanvragen af, verdeeld over 10 deskundigheidsgebieden. Over de deskundigheidsgebieden heen werden in 2020, 7 aanvragen op inhoudelijke gronden afgewezen.

Het grootste deel van de aanvragen betrof registratieverzoeken op het deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek (FPPO). Dat deskundigheidsgebied ontving 154 aanvragen, waarvan 5 aanvragen op inhoudelijke gronden werden afgewezen. Er werden 120 aanvragen om herregistratie ontvangen. Bij 9 FPPO-aanvragen leidde het ingediende verzoek om herregistratie tot een voorwaardelijke registratie. De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag bedroeg 2,5 maanden in 2020.

Digitalisering en toegankelijkheid

In 2020 heeft het NRGD verdere stappen gezet in het digitaliseren van het aanvraagproces voor deskundigen. Er is gewerkt aan een overgang naar een nog verder geïntegreerd zaaksgericht systeem om aanvragen mee te verwerken, inclusief een bijpassende vergadertool. Inmiddels loopt er een pilot met het doen van volledig digitale aanvragen.

Om mee te kunnen met alle digitale ontwikkelingen heeft het NRGD voor het zaaksgericht-werken-systeem de overstap gemaakt naar de ‘cloud’ van de aanbieder van het huidige zaaksysteem. Dit systeem ondersteunt het Bureau NRGD bij het zo efficiënt en snel mogelijk afhandelen van de aanvragen om (her)registratie. Tevens is het NRGD begonnen met het aanpassen van de documenten op onze website om deze toegankelijk te maken voor personen met een beperking.