Erkenning opleiding NVMSR

Het College gerechtelijk deskundigen heeft ingestemd met de erkenning van de opleiding van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR). Dit betekent dat de leden van de NVMSR voldoen aan de normen die het NRGD aan deskundigen stelt. Daarmee is een volgende stap gezet naar uitbreiding van het NRGD met deskundigen die rapporteren in civiele en bestuurlijke zaken.

De wetgever heeft steeds voor ogen gehad om het NRGD op termijn uit te breiden van het strafrecht naar het bestuursrecht en het civiel recht. Immers speelt forensische deskundigheid in alle rechtsgebieden een toenemende rol. Denk aan financiƫle fraude, sociaal zekerheidsrecht etc. De rechtspraak heeft daarom herhaaldelijk aangegeven dringend behoefte te hebben aan kwaliteitsborging en registratie van deskundigen die in het bestuursrecht en het civiel recht rapporteren. In lijn hiermee werkt het NRGD toe naar een register voor de gehele rechtspraak.

Omdat het NRGD vooralsnog alleen een wettelijke borging voor het strafrecht kent, is voor registratie van deskundigen die rapporteren in het bestuurs- en civiel recht een wetswijziging vereist. Vooruitlopend op die wetswijziging is in 2020 een convenant gesloten met de NVMSR. Dit convenant richt zich in afstemming met het Departement op het opnemen van medisch specialisten die optreden in het bestuurs- en civiel recht.

Over de NVMSR

De NVMSR is een vereniging van medisch specialisten die rapporteren in het bestuursrecht en het civiel recht. Te denken valt daarbij aan rapportages in zaken die gaan over arbeidsongeschiktheid, medische aansprakelijkheid of letselschade. Dergelijke rapportages vereisen specifieke (juridische) kennis en ervaring.

Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR)