Expertmeeting Rapporteren voor de verdediging

De expertmeeting die het NIFP samen met het NRGD op 21 januari 2022 zou organiseren, wordt verschoven naar een later tijdstip. Door de huidige lockdown die (als het meezit) net een week voor de geplande dag eindigt, is de kans dat het niet door kan gaan te groot. De organisatie heeft daarom besloten de dag naar een later tijdstip in het jaar te verschuiven. Zodra er een nieuwe datum bekend is, wordt u daar over geïnformeerd.

Sprekers zijn onder andere Mike Sikkens (GZ-psycholoog en PJ-rapporteur), Floris Holthuis (Advocaat-Generaal), Job Knoester (strafrechtadvocaat, lid College NRGD), Michiel van der Wolf (hoogleraar forensische psychiatrie) en Yvo van Kuijck (voormalig raadsheer).

U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl.
Vermeld onderstaande gegevens in de e-mail:

  • Naam
  • Organisatie waar u werkt
  • Uw functie
  • Uw Big-registratienummer

Programma

12:30

Inloop en ontvangst met koffie/thee/broodjes

13:00

Opening door dagvoorzitter Yvo van Kuijck

13:05

Ontwikkelingen vanuit wetenschappelijk perspectief

Door Michiel van der Wolf (Hoogleraar forensische psychiatrie, Universiteit Leiden; Hoofddocent strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen).
Wat leert onderzoek ons over de waarde van gedragskundige contra-expertise?
Wat leert onderzoek uit het adversaire rechtssysteem, waarin beide partijen een eigen deskundige meenemen, ons over de kwaliteit van rapportages voor de verdediging?
Wat leert dat onderzoek ons over hoe beslissers kunnen omgaan met niet eensluidende adviezen?

13:45

De rapportagepraktijk vanuit het perspectief van de rapporteur en het NIFP

Door Mike Sikkens (gz-psycholoog).
Vanuit ervaring als rapporteur PJ, ook voor de verdediging en als voormalig regiebehandelaar in de tbs zal Mike Sikkens kort terugblikken op de ontstaansgeschiedenis en vooral de actuele situatie beschrijven.
Casuïstiek en inzichten vanuit de praktijk zullen de basis vormen van een inhoudelijke en praktische bespiegeling op een gevoelig thema vanuit meerdere invalshoeken, met uitnodiging tot vragen en discussie.

14:15 Koffie/thee pauze
14:30

Verdediging
 

Door Job Knoester (strafrechtadvocaat en lid van het college NRGD. Voorzitter Vereniging van TBS Advocaten).
Waarom wil een advocaat zelf het NIFP om bemiddeling van een deskundige kunnen vragen?
Hoe vaak wordt een rapport dat op initiatief van de verdediging is opgemaakt niet in het geding gebracht?
Welke praktische zaken - zoals financiering - moeten op welke wijze worden geregeld als een advocaat via het NIFP een rapportage aanvraagt?
Op deze en andere vragen geeft advocaat Job Knoester in vogelvlucht antwoord.

OM

Door Floris Holthuis (advocaat-generaal bij het Ressortsparket in Den Haag).
Wat vindt het openbaar ministerie van het door de verdediging zelfstandig inbrengen van rapportages; altijd hakken in het zand?
Aan welke kwaliteitseisen dienen door de verdediging ingebrachte rapportages te voldoen?
Wat verdient de voorkeur: volledig initiatief bij de verdediging of gezamenlijk komen tot (nieuwe of aanvullende) rapportage, eventueel via rechter of rechter-commissaris?
Over deze en andere punten gaat Floris Holthuis graag in discussie met de andere sprekers en deelnemers.

ZM

Door Yvo van Kuijck (voormalig senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en plv. voorzitter van de Landelijke adviescommissie plaatsing in de forensische langdurige psychiatrische zorg (LAP).
Hoe gaat een rechter om met verzoeken van de verdediging om een contra-expertise en welke juridische criteria hanteert hij bij de beslissing op een dergelijk verzoek?
15:15

Vragen en discussie

16:00 Borrel