Grenzen per deskundigheidsgebied

De grenzen per deskundigheidsgebied geven aan welke activiteiten er wel en niet onder een deskundigheidsgebied vallen. Zo betreft bijvoorbeeld Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek (FPPO) in hoofdzaak het gedragsdeskundig onderzoek van de persoon van de verdachte.

Het NRGD omlijnt deskundigheidsgebieden met het doel duidelijkheid te verschaffen aan:

  • Gebruikers van het register (bijvoorbeeld rechter, lid OM en advocaat); over de activiteiten waarmee een deskundige zich op het desbetreffende deskundigheidsgebied bezig houdt en over die activiteiten die daarbuiten vallen.
  • Aanvragers (rapporteurs); over de grenzen van het deskundigheidsgebied waarvoor deze zich aan kunnen melden en de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen om zich voor dit deskundigheidsgebied te kunnen laten registeren.
  • Toetsers; over de grenzen van het deskundigheidsgebied zodat deze weten aan welke activiteiten de aanvrager te toetsen.

Grenzen per deskundigheidsgebied