Het NRGD in 2022: plannen en ambities

Het NRGD staat vooral bekend als register van forensisch deskundigen voor onderhand twaalf verschillende deskundigheidsgebieden. Maar het NRGD doet zoveel meer. Dit jaar heeft het NRGD de volgende plannen.

Forensische Accountancy

Momenteel zijn we samen met het veld gestart met de voorbereidingen voor het normeren van het deskundigheidsgebied Forensische Accountancy. Accountants spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van fraude, corruptie, witwassen en ondermijning. De kick-off hiervan was eind vorig jaar tijdens een expert meeting om de mogelijkheden voor dit nieuwe deskundigheidsgebied te bespreken. Nu de Normerings Advies Commissie (NAC) is benoemd door het College kan het normeren dan ook officieel van start gaan.

Nieuwe deskundigheidsgebieden

Via een enquĂȘte hebben de ketenpartners aangegeven welke deskundigheidsgebieden zij graag toegevoegd zien aan het register. Het NRGD gaat onderzoeken of de meest geopperde gebieden geschikt zijn en zal vervolgens gaan starten met normeren.

Ad-hoc-deskundigheid

Afgelopen jaar is de subsite Ad-hoc-deskundigheid live gegaan op onze website. Het NRGD heeft een 5-tal instrumenten gepubliceerd om (niet-forensisch werkzame) deskundigen die niet of beperkt bekend zijn met het strafrecht te ondersteunen bij het schrijven van een gedegen rapportage. De subsite wordt veelvuldig bezocht en gebruikers van de ad-hoc-instrumenten geven aan deze zeer nuttig te vinden. Het NRGD gaat deze tools uitbreiden naar zowel bestuursrecht en civiel recht.

Internationale deskundigen

Het NRGD onderzoekt de mogelijkheden om het register stap voor stap uit te breiden naar een Europees niveau: met meer internationale deskundigen. Dit onderzoek past in een lopend programma, met hulp van de advocatuur, naar de inzet van contra-experts.

Bestuur en civiel

Ook werkt het NRGD aan opname in het register van deskundigen die rapporteren voor het bestuursrecht en het civiel recht. Forensische deskundigheid speelt niet alleen in het strafrecht maar in alle rechtsgebieden een toenemende rol, denk aan vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid, letselschade en accountancy. Daarvoor is echter wel een wettelijke borging vereist waar het NRGD momenteel samen met de rechtspraak en het departement J&V aan werkt.

Samen met het veld

Het NRGD doet dit niet alleen want samenwerken met het veld en met de ketenpartners staat centraal in onze werkwijze. Daarom organiseert het NRGD verschillende bijeenkomsten met de keten om bepaalde onderwerpen door te ontwikkelen (kwaliteitsboring, rapporteren op activiteitenniveau, OutSourcing), maar ook om pijnpunten bespreekbaar te maken (beschikking tot contextinformatie, rapporteren voor verdediging). Houdt onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over deze ontwikkelingen.