Nieuwsbrieven

Via onze nieuwsbrief informeert het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) u over het beleid van het College gerechtelijk deskundigen, en eventuele voor u relevante wijzigingen hierin. Per deskundigheidsgebied worden de belangrijkste ontwikkelingen met u gedeeld en ook wordt u langs deze weg direct geïnformeerd als er nieuwe deskundigheidsgebieden in het register zijn opengesteld.