NRGD Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag blikken we terug op 2021 en op het tienjarig bestaan van het NRGD. Tien jaar verbinding tussen recht en wetenschap, dat is iets waar we trots op zijn.

In Tivoli Vredenburg werd ons symposium bezocht door alle belanghebbenden die het NRGD maken tot wat ze is: een register en kwaliteitsinstituut. Waar destijds het register nog leeg was, zijn er nu circa 600 deskundigen te vinden uit 11 deskundigheidsgebieden en 18 sub-gebieden.

Omgang met persoonsgegevens

Nieuw dit jaar is de publicatie van het Jaarverslag Privacy compliancy 2021. Binnen het NRGD is er structureel aandacht voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Hoe dat vorm krijgt en welke maatregelen we daarvoor treffen, kunt u lezen in dit separate jaarverslag.

Resultaten en ontwikkelingen

  • In 2021 deed het NRGD 179 aanvragen af, verdeeld over 11 deskundigheidsgebieden. Over de deskundigheidsgebieden heen werden in 2021, 11 (6%) aanvragen afgewezen.
  • Deskundigheidsgebied DNA: de eerste deskundigen voor DNA verwantschap (Kinship Analysis) en DNA Activity Level zijn geregistreerd.
  • Forensische Accountancy: de voorbereidingen voor normering van dit deskundigheidsgebied zijn in 2021 afgerond. Volg de ontwikkelingen in 2022.
  • Deskundigheidsgebied FPPO: het College heeft de Beleidsregel maatwerk rondom pensionering vastgesteld om rapporteurs zo lang mogelijk de kans te geven door te werken.
  • De Ad Hoc-instrumenten voor deskundigen die zelden of nog nooit in recht hebben gerapporteerd worden via de NRGD-website regelmatig geraadpleegd. Er wordt geregeld gebruik gemaakt van de instrumenten.

Een register voor de gehele rechtspraak

Net als in het strafrecht bestaat ook in het bestuurs- en civiel recht de behoefte aan geschikte deskundigen die hun vak verstaan. Omdat het NRGD momenteel alleen een wettelijke grondslag voor het strafrecht heeft in het Wetboek van Strafvordering, is hiervoor een wetswijziging vereist. Er is in departementaal overleg richting gegeven aan vervolgstappen. Afgesproken is dat in 2022 een kennisgroep wordt ingesteld om samen met het departement J&V, de rechtspraak en het NRGD de aanpassing in de wetgeving te realiseren.

Normeren en toetsen

Het beleid van het NRGD beoogt dat als een organisatie aantoonbaar beschikt over een gedegen opleiding en examen, een deskundige niet nogmaals door het NRGD wordt geëxamineerd. Een voorbeeld hiervan is de hervisitatie van de PJ-opleiding van het NIFP, die succesvol verliep en bevestigde dat het NIFP een robuuste opleiding heeft ingericht. Voortaan zullen jaarlijks een 40-tal door het NIFP opgeleide deskundigen zonder extra toets kunnen instromen.

Bedrijfsvoering

  • Het zaaksysteem dat de aanvragen verwerkt is in 2021 verder end-to-end geïntegreerd.
  • De integratie met de nieuwe vergadertool werkt naar wens en verbetert niet alleen de efficiency, maar voldoet nog verder aan eisen vanuit beveiliging en privacy.
  • Daarnaast werd een pilot voor het doen van een volledig digitale aanvraag gestart in combinatie met het migreren van de huidige websites van het NRGD naar het rijksbrede platform Pro. Zowel de online aanvraagformulieren als de nieuwe websites zullen in juli 2022 worden opgeleverd.