Specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken 2023

De samenwerkende faculteiten Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit en Maastricht University bieden weer de door het NRGD erkende specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken aan.

De opleiding is in beginsel bedoeld voor professionals die als (forensisch) deskundigen in het strafrecht optreden en die als gerechtelijk deskundigen willen worden geregistreerd in het NRGD. Daarmee voldoen geslaagden aan de eisen die gesteld worden aan een gerechtelijk deskundige zoals geformuleerd in artikel 12, tweede lid van het Brdis, onder b en g.

De opleiding omvat:

  • Juridische basiskennis (algemeen, straf- en strafprocesrecht, sanctierecht).
  • Algemene kennis over opsporing, vervolging en berechting.
  • Kennis met betrekking tot de rol van de deskundige in het strafrechtelijk systeem, de Wet deskundige in strafzaken en het Besluit register deskundige in strafzaken.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van rapporteren en juridisch taalgebruik.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van het optreden van de deskundige ter terechtzitting.
  • Een vakspecifieke toespitsing voor sommige deskundigheidsgebieden (Forensische psychiatrie, forensische psychologie en forensische orthopedagogiek (FPPO), DNA-analyse en –interpretatie en Handschriftonderzoek).

De studiebelasting van de opleiding is 100 uur. Het theoretische deel van de cursus (deel I) wordt afgesloten met een meerkeuzetoets. Het praktische deel (deel II) bestaat uit een tweedaagse training onder andere in de vorm van deelname aan een oefenrechtbank. Deelname aan deel II is alleen mogelijk na het met goed gevolg hebben afgerond van deel I. Alleen diegenen die zowel het theoretische als het praktische deel van de opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen een certificaat.

Deel I wordt verzorgd door de Open Universiteit en kan op ieder gewenst moment gestart worden. De praktijkdagen van deel II worden georganiseerd door Maastricht University op donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2023 te Maastricht.

Aanmelden en meer informatie

Meld u aan voor de Specialisatie-opleiding Deskundige in strafzaken of neem voor meer informatie contact op met de Open Universiteit of met Maastricht University: