Eerste deskundigen Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) geregistreerd

Per september 2022 zijn de eerste forensisch artsen geregistreerd als deskundigen binnen het deskundigheidsgebied FMO. Naast forensisch pathologen bevat het register nu ook forensisch artsen en daarmee is het NRGD uitgebreid met forensisch medisch deskundigen die kunnen rapporteren in de rechtspraak.

Het vakgebied forensische geneeskunde is ten opzichte van andere landen uniek, in de zin dat forensisch artsen onderzoek doen naar zowel de levenden als overledenen. Dat maakt het een complex vakgebied omdat het bestaat uit verschillende onderdelen zoals; lijkschouw, letselonderzoek, zedenonderzoek, afname lichaamsmateriaal en arrestantenzorg. Het deskundigheidsgebied FMO, zoals genormeerd door het NRGD, beperkt zich in eerste instantie tot letselonderzoek en zedenonderzoek door middel van forensische interpretatie en rapportage van medische bevindingen, zowel bij levenden als bij overledenen en zowel bij meerderjarigen als minderjarigen.

Registreren

Wanneer u in aanmerking wenst te komen voor registratie voor het deskundigheidsgebied FMO, nodigen wij u uit om het beoordelingskader FMO te raadplegen en de bijbehorende documenten.

Heeft u vragen over het beoordelingskader, raadpleeg dan de veel gestelde vragen FMO, of neem contact op met het NRGD via beheer@nrgd.nl.