Openstelling deskundigheidsgebied Schotrestenonderzoek

De afgelopen jaren heeft het NRGD in nauw overleg met het veld gewerkt aan het normeren van het deskundigheidsgebied Schotrestenonderzoek. Het College gerechtelijk deskundigen heeft het Beoordelingskader van dit nieuwe deskundigheidsgebied onlangs vastgesteld. Per 17 oktober 2022 wordt het deskundigheidsgebied Schotrestenonderzoek opengesteld voor aanvragen om registratie.

Misdrijven met vuurwapens

Het deskundigheidsgebied Schotrestenonderzoek past in het rijtje van de deskundigheidsgebieden Forensische Pathologie en Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek. Met de normering van Schotrestenonderzoek kan voortaan het hele palet aan NRGD-geregistreerde deskundigen die te maken hebben met misdrijven waar vuurwapens bij betrokken zijn, rechtstreeks benoemd worden door het Openbaar Ministerie. Schotrestenonderzoek kent twee deelgebieden: Instrumentele analyse en interpretatie en Schootsafstand en schootsrichting. Aanvragen kunnen voor één of beide gebieden gedaan worden.

De eerste aanvragen zullen wij geclusterd toetsen. De documenten die u nodig heeft om uw aanvraag om registratie te doen, kunt u vanaf vandaag vinden op onze website. Heeft u vragen over het Beoordelingskader, neem dan contact op met het NRGD via beheer@nrgd.nl.