Schaduwen rapportages Forensisch Medisch Onderzoek (FMO)

Vanaf 1 jan 2024 moeten alle FMO-rapportages worden gecontroleerd (ook wel schaduwen of reviewen genoemd) door een vakinhoudelijke collega. Tijdens toetsingen zagen wij dat nog niet alle rapportages hieraan voldoen. Om de kwaliteit van de rapportages beter te kunnen borgen stelt het College gerechtelijk deskundigen dit daarom verplicht. Deze verplichting geldt voor alle geregistreerde deskundigen en alle deskundigen die een aanvraag om registratie willen doen.

De nieuwe regeling houdt in dat de rapportages van alle (nog niet) geregistreerde deskundigen vanaf 1 januari 2024 gereviewed moeten zijn. De deskundigen die nog niet zo werken, hebben dus een jaar de tijd om dit te organiseren.

Collegial review: het beoordelen van andermans werk in het kader van een continue kwaliteitsbewaking van iemands deskundigheid. Hierbij is geen sprake van een hiërarchische maar van een horizontale verhouding tussen vakinhoudelijke collega’s. De reviewer ondertekent het rapport niet en het is geen verplichting om de naam van de reviewer op het rapport te zetten. Als een deskundige een aanvraag om registratie bij het NRGD indient dan moet op de lijst van zaaksinformatie wel vermeld worden wie de reviewer was.

Het deskundigheidsgebied FMO is inmiddels een jaar geopend voor registratie. Sindsdien hebben meerdere deskundigen zich aangemeld voor registratie en zijn de eerste deskundigen geregistreerd.