Consultatie Beoordelingskader Forensisch Financieel Onderzoek

De afgelopen maanden heeft de normstellingsadviescommissie Forensisch Financieel Onderzoek gewerkt aan het opstellen van een adviesdocument op basis waarvan de toetsingen zullen gaan plaatsvinden (het Beoordelingskader).

De normstellingsadviescommissie bestaat uit de volgende leden:

  • E. Soerjatin
  • I. Verweij
  • A. de Groot
  • R. de Jager
  • R. Meuwissen
  • A. Oskam
  • K. aan de Wiel

Van woensdag 15 maart tot en met vrijdag 21 april staat het conceptadviesdocument op de website van het NRGD. Gedurende deze periode wordt aan zowel deskundigen werkzaam in het gebied, als aan gebruikers van het register de gelegenheid geboden kennis te nemen van de inhoud van dit document en hierop te reageren. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk op vrijdag 21 april.

U kunt uw reactie sturen naar het e-mailadres: deskundigenregister@nrgd.nl (ter attentie van beleidsmedewerker H. Hoitzing). Het NRGD zal de binnengekomen reacties in overweging nemen.