NRGD en NFI combineren examens

Minder dubbel werk en meer tempo. Het Nederland Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werken toe naar één examen voor zowel de toetsing binnen het NFI als de inhoudelijke toets binnen het NRGD. Het NRGD en NFI hebben hiervoor een overeenkomst ondertekend.  

Voorzitter van het College Gerechtelijk Deskundigen van het NRGD Eric Bakker en directeur NFI Annemieke de Vries ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst over combineren van examens.
Beeld: ©NRGD / Fotograaf: Ming Chao

De overeenkomst vereenvoudigt het proces van certificering voor NFI-experts. Om hun certificering te behalen worden forensisch deskundigen tot nu toe dubbel getoetst, zowel door het NFI als het NRGD. De bedoeling is dat dit in de toekomst gaat veranderen; het NFI voert de toetsing dan uit, waarbij een gecommitteerde vanuit het NRGD is betrokken. Wanneer een NFI-expert slaagt voor de toetsing volgt ook registratie in het NRGD.

Voorzitter van het College Gerechtelijk Deskundigen van het NRGD Eric Bakker spreekt van een mijlpaal: ‘Ik ben heel tevreden over deze stap. De overeenkomst zal straks meer vertegenwoordigen dan erkenning van de deskundigheid van een individuele expert. Ze gaat veel dieper. De overeenkomst onderstreept de waardering die wij als NRGD hebben voor de manier waarop een instituut als het NFI zijn kwaliteitsborging heeft ingericht.’  

Ook directeur NFI Annemieke de Vries is blij met deze stap: ‘Praktisch resultaat zal zijn een efficiënter certificeringsproces. De overeenkomst bespaart onze mensen in de toekomst een hoop administratief werk, plus het gevoel twee maal door dezelfde hoepel te moeten springen. Daarnaast zijn we trots op de blijk van waardering voor onze opleidingen en ons kwaliteitsbeleid. Deze overeenkomst is een eerste mijlpaal op het pad dat wij samen inslaan.’ 

De ondertekening van de overeenkomst is de eerste stap naar erkenning van opleidingen en toetsingen van in totaal acht deskundigheidsgebieden van het NFI. Daarvoor toetst een onafhankelijke visitatiecommissie of de verschillende opleidingen voor de deskundigheidsgebieden die in het NRGD zijn opgenomen voldoen aan de strikte eisen uit de overeenkomst. Na positieve beoordeling door de commissie volgt formele erkenning van de betreffende opleiding en toetsing van het NFI door het College gerechtelijk deskundigen. Op dat moment is de erkenning van die opleiding en toetsing een feit.