Onderzoek naar inzet deskundigen door de verdediging

De inzet van deskundigen in het strafproces is voor alle procespartijen een belangrijk onderwerp. Voor de verdachte lijkt het vaak minder makkelijk te zijn om een geschikte deskundige te vinden en in te schakelen, maar daar is nog maar weinig onderzoek naar gedaan. De Universiteit Maastricht en het NRGD hebben daarom de handen ineengeslagen en de Enquête Advocatuur opgesteld en uitgezet.

In de enquête wordt aan Nederlandse strafrechtadvocaten gevraagd naar hun ervaringen met de inzet van deskundigen in strafzaken. De resultaten worden door het NRGD gebruikt om, onder andere, inzicht te krijgen in:

  • De gang van zaken rondom de inzet van deskundigen in de praktijk.
  • Hoe de eigen rol ten aanzien van de strafrechtadvocatuur beter te laten aansluiten bij die praktijk.

De bevindingen zullen uiteindelijk worden gepubliceerd op de website van het NRGD. Mocht u als advocaat willen deelnemen, nodigen we u uit om de de enquête in te vullen.