Het NRGD zoekt nieuwe juridische toetsers

Het NRGD is op zoek naar juridische toetsers voor toetsingen van aanvragen om registratie. Het NRGD certificeert en bevat forensische deskundigen uit verschillende deskundigheidsgebieden. Denk aan: DNA-analyse en –interpretatie, DNA Activity, Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek (FPPO), Forensische Pathologie en Digitaal Forensisch Onderzoek.

De toetsing vindt plaats door commissies bestaande uit een jurist en een of twee vakgenoten uit het desbetreffende deskundigheidsgebied. Wij zijn op zoek naar rechters, raadsheren, officieren en advocaten die deskundigen aan de hand van onder andere zaaksrapporten willen toetsen op competenties en kwaliteit.

Aan een juridische toetser stellen wij de volgende eisen:

  • Werkzaam als strafrechtjurist (ZM/OM/advocatuur).
  • Bij voorkeur ervaring met het toetsen van competenties.
  • Affiniteit met deskundigenrapportages en forensische deskundigheidsgebieden.
  • Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden.
  • Bij voorkeur goede beheersing van de Engelse taal (tenzij alleen inzetbaar voor FPPO).

Voor het toetsen ontvangt u een vergoeding van €577,- per aanvraag.

Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteitswaarborging van forensische deskundigen? Stuur dan uiterlijk 31 juli aanstaande een CV en een korte motivatiebrief naar Stephanie Pompies via: s.pompies@nrgd.nl. Ook voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Stephanie Pompies via 06-50080769 of s.pompies@nrgd.nl.