Vacature: lid College gerechtelijk deskundigen - advocatuur

Het NRGD is bij wet ingesteld om de kwaliteit van de inbreng van gerechtelijk deskundigen in Nederland te borgen en versterken. Vanwege het bereiken van het einde van de benoemingstermijn neemt ons Collegelid Advocatuur afscheid. Vanwege het belang van de advocatuur hecht het College aan vertegenwoordiging uit dit veld.

Als lid van het onafhankelijk College van het NRGD bent u met uw collega’s verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering ervan. Het College stelt de kwaliteitseisen per deskundigheidsgebied vast en beslist over de toelating van gerechtelijk deskundigen tot het register. Ook adviseert het College de minister en organisaties over de toepassing van beleid en regelgeving op het gebied van forensische deskundigheid in de rechtsgang. Dat vraagt van de leden oog voor het politiek-maatschappelijk en forensisch-wetenschappelijk speelveld.

Het College vergadert maandelijks in Utrecht. De benoeming als Collegelid geldt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om eenmaal voor dezelfde periode te worden herbenoemd.

Functievereisten

  • Wij zijn op zoek naar een advocaat met ruime ervaring met deskundigen in het strafrecht. Kennis van het bestuursrecht en/of civiel recht als bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling.
  • Tijdsbeslag: 1 dag per maand.
  • Vacatie: u ontvangt een vergoeding conform de NRGD-vergoedingenregeling.

Meer Informatie:  neem contact op met de heer mr. M.M.A. Smithuis, arts np (secretaris College) of met de Voorzitter van het College, de heer mr. drs. F.A.M. Bakker. Telefoonnummer: 06-48132184.

Reactie: u kunt uw belangstelling, met curriculum vitae richten aan c.m.p.van.bekkum@nrgd.nl.