Beoordelingskader voor Forensisch Financieel Onderzoek vastgesteld

Het Beoordelingskader voor Forensisch Financieel Onderzoek is vastgesteld door het College gerechtelijk deskundigen en gepubliceerd op de website van het NRGD.

Het NRGD organiseert eerst een pilot, voordat het register wordt opengesteld voor aanmeldingen als deskundige op het gebied van forensisch financieel onderzoek. Op deze manier kan het NRGD een inschatting maken van de verschillende types van rapportages, verschillen in toetsingen en de toepasbaarheid van het Beoordelingskader in de praktijk.

Zodra de pilot is afgerond en de resultaten zijn gedeeld met het College, stelt het NRGD het deskundigheidsgebied Forensisch Financieel Onderzoek open, zodat forensisch accountants zich kunnen aanmelden voor een registratie in het register.