NRGD halfjaaroverzicht 2023

Het Nederlands register gerechtelijke deskundigen is de forensische kwaliteitsorganisatie voor de rechtspraak in Nederland. Hoe we dat doen, welke resultaten we boekten in de eerste zes maanden van dit jaar en wat we hebben opgestart, is in één oogopslag te zien in ons halfjaaroverzicht 2023.

Halfjaar overzicht NRGD 2023

Bekijk dit document voor het halfjaaroverzicht in groot formaat.

Resultaten

FFO

Test nieuwe FFO-norm

Eind 2023 start een pilot rond het nieuwe deskundigheidsgebied Forensisch Financieel Onderzoek (FFO). Daarmee testen we verschillende type rapportages, verschillen in toetsingen en de praktische toepasbaarheid van het beoordelingskader. Als het resultaat goed is, opent de aanmeldmogelijkheid voor forensisch accountants als forensisch deskundige in het register. In 2024 wordt het deskundigheidsgebied opengesteld en vinden de eerste toetsingen plaats.

Schotresten (GSR)

Schotresten

De eerste helft van 2023 zijn de eerste deskundigen op het gebied van schotresten getoetst. We breiden het register verder uit en onderzoeken of we het beoordelingskader en dat van Wapens en Munitie verder kunnen actualiseren.

Start opleidingserkenning NFI

Pilot met NFI

Het NRGD en het NFI hebben afgesproken het tekenbevoegdheidsexamen van het NFI en de NRGD-toetsing te combineren. De toetsing vindt dan plaats bij het NFI, met in de  examencommissie een gecommitteerde vanuit het NRGD. Eind 2023 beoordeelt een onafhankelijke commissie de opleiding en examinering van het NFI. Bij een positieve oordeel kan de erkenning begin 2024 ingaan.

Onze organisatie

NRGD-college

Nieuwe collegeleden

Het NRGD-college heeft vanaf de zomer van 2023 drie nieuwe leden: Christianne de Poot, Theo Hofstee en Jan van Manen.

Doorontwikkeling toetsing

Toetsingsmethodiek

Het NRGD werkt aan de doorontwikkeling van zijn toetsingsmethodiek. Het NRGD heeft Cito gevraagd daarbij te ondersteunen.

Aanvragen

117 aanvragen

In de eerste helft van 2023 heeft het NRGD 117 aanvragen afgehandeld.

Plannen

Radiologie

Normering radiologie

Met de normering van radiologie zijn straks alle deskundigheidsgebieden die een rol spelen bij lijkschouw in het register aanwezig.

Conferentie IAFS

Kennisuitwisseling

Het IAFS biedt een platform voor de internationale uitwisseling van best practices op het gebied van forensische deskundigheid en strafrecht. Het NRGD presenteert zijn aanpak van normering en certificering van expertise op het gebeid van forensische DNA en andere  terreinen.

Enquête

Enquête strafrechtadvocatuur

Het NRGD en de Universiteit Maastricht bevragen Nederlandse strafrechtadvocaten over hun ervaringen met de inzet van deskundigen en met het NRGD in het bijzonder. De resultaten verschijnen begin 2024. Daarna gaat het NRGD aan de slag met concrete plannen om de samenwerking tussen het register en de advocatuur verder te verbeteren.