Ad Hoc- instrument ‘Rapportfeedback’ krijgt positieve evaluatie

Rapportfeedback heeft toegevoegde waarde. Dit lieten deskundigen weten na een evaluatie van dit Ad Hoc-instrument, dat het NRGD beschikbaar heeft gesteld. Zowel deskundigen als feedbackgevers gaven aan dat rapportfeedback bijdraagt aan het afleveren van een kwalitatief beter rapport.

In 2020 lanceerde het NRGD de vijf Ad Hoc-instrumenten om de kwaliteit van rapportages van deskundigen, die zelden of nooit optreden in het strafrecht, te verbeteren. Drie jaar na het beschikbaar komen van deze instrumenten zijn deze geëvalueerd. Vier van de vijf ad-hoc instrumenten zijn vrij beschikbaar op de website van het NRGD: het overzicht deskundigenorganisaties, de benoemingsvragenlijst, de rapportagerichtlijn en de e-learningmodule. Door de vrije beschikbaarheid is het lastig om te monitoren wie er gebruik van maakt en hoe de gebruikers baat hebben bij het gebruik van deze instrumenten. Bij het vijfde instrument, de rapportfeedback, kunnen deskundigen via het NRGD feedback vragen op hun rapportage aan een ervaren NRGD-toetser.

Grote tevredenheid

De rapportfeedback is eerder dit jaar geëvalueerd en de uitkomsten bleken positief. In totaal zijn zestien aanvragen om feedback afgehandeld. Vrijwel alle aanvragen zijn via de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) bij het NRGD binnengekomen. Na afloop van de aanvragen is zowel de deskundige als de feedbackgever om een evaluatie gevraagd. Uit de reacties bleek een grote tevredenheid. De deskundigen bleken met de feedback een kwalitatief beter rapport op te kunnen leveren. Feedbackgevers gaven aan dat ze het interessant vonden om rapportages te lezen uit minder bekende deskundigheidsgebieden en de deskundigen te kunnen helpen met het verbeteren van hun rapport. Voor zover de deskundigen gebruikmaakten van de andere Ad Hoc-instrumenten gaven zij aan hier ook zeer tevreden over te zijn.