Forensisch Medisch Onderzoek – vanaf 1 januari collegiale review verplicht bij NRGD

Het NRGD stelt collegiale review (ook wel schaduw of vakinhoudelijke controle genoemd) verplicht voor alle deskundigheidsgebieden in haar register.

Omdat bij Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) dit nog niet de standaard werkwijze was, heeft het College Gerechtelijk Deskundigen besloten om de collegiale review pas verplicht te maken vanaf 1 januari 2024. Het werkveld heeft zo twee jaar de tijd gehad om de collegiale review te verwerken in de standaard werkwijze. Dit houdt in dat alle ingebrachte zaaksrapportages die worden opgemaakt vanaf 1 januari 2024, voorzien moeten zijn van een  collegiale review.