Benoeming normstellingsadviescommissie Forensische Radiologie

Een zevental Nederlandse en buitenlandse leden voor de normstellingsadviescommissie (NAC) is in december door het College benoemd. Dit naar aanleiding van het eerdere besluit om Forensische Radiologie te gaan normeren. De leden van de NAC zullen, onder begeleiding van het Bureau NRGD, de normen vaststellen, waaraan deskundigen die zich willen registreren in het NRGD, moeten voldoen.

Na een verkenning van het veld en het bijwonen van het congres van de International Society of Forensic Radiology and Imaging (ISFRI) is besloten het veld te volgen en een onderscheid te maken tussen forensische radiologie van kinderen en van volwassenen. Het NRGD richt zich in eerste instantie op forensische radiologie van volwassenen.

De eerste bijeenkomst van de NAC, bestaande uit Marieke Hovinga-de Boer, Valérie Niehe, Martijn Nobel, Chris O’Donnell, Guy Rutty, Michael Thali en Wineke Wichern, vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024. De commissie maakt dan een begin met het opstellen van de normen voor Forensische Radiologie als deskundigheidsgebied. Naar verwachting vinden er daarna nog enkele vergelijkbare bijeenkomsten plaats voordat een definitieve conceptversie voor openbare consultatie zal worden gedeeld.